Akademie věd ČR - Pro média

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Academia 

Týden vědy a techniky 2015

Video pro média

Get the Flash Player to see this player.

20 let Akademie věd České republiky

    

videa-ze-sveta-vedy.gif

OAT audiovizualni studio

Foto pro média

Rada pro popularizaci vědy AV ČR

 

Rada pro popularizaci vědy Akademie věd České republiky (dále jen Rada) je zřízena jako stálý pomocný a poradní orgán Akademické rady AV ČR pro popularizaci vědeckých výsledků. Rada projednává zásadní koncepční a realizační otázky popularizačních aktivit Akademie věd ČR při propagaci vědeckých výsledků výzkumu a vývoje a transferu technologií. Rada svou činnost vykonává v úzké spolupráci se všemi pracovišti AV ČR, vysokými školami, dalšími výzkumnými institucemi a médii.

Tajemnice:
Ing. Eva Jurková
tel.: +420 221 403 279, +420 734 261 737
e-mail: jurkova@ssc.cas.cz

Sídlo sekretariátu:

Odbor popularizace vědy a marketingu SSČ AV ČR
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 3, 110 00 Praha 1
 
 
 

Aktuality:  

 

Rada pro popularizaci vědy AV ČR si vás dovoluje pozvat do Akademické kavárny na téma

Současné hodnoty a budoucí využití Středních Brd

Akademickou kavárnu bude moderovat RNDr. Radek Mikuláš z Geologického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.
18. června 2014 od 17 h v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

 

 

Slavnostní předání čestných medailí Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy v roce 2014

Čestné oborové medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy předal 28. ledna 2015 předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš třem novým laureátům - PhDr. Jitce Staňkové, DrSc., etnografce a výtvarné teoretičce, dále zástupkyni ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, paní PhDr. Markétě Pravdové, Ph.D. a Markovi Janáčovi, dokumentaristovi a redaktorovi časopisu Vesmír.
V rámci slavnostního večera v sídle Akademie věd ČR v Praze vystoupil s krátkou přestávkou po předávacím ceremoniálu pan RNDr. Jiří Grygar, CSc.

 

 

Slavnostní předání čestných medailí Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy v roce 2013

Čestné oborové medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy předal ve středu 22. ledna 2014 předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš třem novým laureátům – řediteli Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy Ing. Marcelu Grűnovi, překladateli, esejistovi a profesorovi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze prof. Martinu Hilskému a redaktorce Českého rozhlasu Mgr. Janě Olivové. V rámci slavnostního večera v sídle Akademie věd ČR v Praze vystoupil po předávacím ceremoniálu prof. Martin Hilský s krátkou přednáškou o vzdělanosti v Shakespearově době.

 

 

Rada pro popularizaci vědy AV ČR si vás dovoluje pozvat do Akademické kavárny na téma

1150 let cyrilometodějské mise – kořeny a kontinuita?

Akademickou kavárnu budou moderovat prof. Eva Semotanová a doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.
25. září 2013 od 17 h v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

 


Slavnostní předání čestných medailí Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy v roce 2012

V rámci největšího popularizačního festivalu Týden vědy a techniky AV ČR předal 14. listopadu 2012 předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy.

Prestižní ocenění převzali RNDr. Václav Cílek, CSc., z Geologického ústavu AV ČR, Mgr. Jan Kolář, Ph.D., z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, PhDr. Milena Secká, CSc., z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR a doc. RNDr. František Weyda z Biologického centra AV ČR.

 

 

Rada pro popularizaci vědy AV ČR Vám nabízí audio záznam z Akademické kavárny

Máme se připravovat na výrazné omezení civilizačních vymožeností?

Hlavním hostem diskusního večera byl pan dr. Václav Cílek, ředitel Geologického ústavu AV ČR, moderoval RNDr. Radek Mikuláš

Kavárna se uskutečnila ve středu 13. června 2012 v 17 hodin v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1
 

 

Slavnostní předání čestných medailí Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy v roce 2011

V rámci největšího popularizačního festivalu Týden vědy a techniky předá předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy třem dámám.
Prestižní ocenění převezmou Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Ing. Dana Sephtonová z British Council
a PhDr. Veronika Kratochvílová, která se zasloužila mimo jiné o pozvednutí Týdne vědy a techniky v mimulých letech. 
V rámci slavnostního večera v budově Akademie věd ČR na Národní třídě
8. listopadu 2011 v 18 hodin vystoupí prof. Martin Hilský s pořadem

  


Rada pro popularizaci vědy AV ČR si Vás dovoluje pozvat do Akademické kavárny

Jak se bránit přebytku informací, duševní hygiena
Akademickou kavárnu bude moderovat RNDr. Radek Mikuláš

23. listopadu 2011 v 17 hodin v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

 

 

Rada pro popularizaci AV ČR uspořádala další ze svých akademických kaváren

Hosté Historického ústavu AV ČR se 19. října 2011 setkali nad tématem Potřebujeme historické vědomí?

Akademickou kavárnu moderovala prof. Eva Semotanová
Záznam z večera zpracovala Michaela Krčmová z ČRo 6

 

  

Seminář Jak něčeho dosáhnout slovy

Rada pro popularizaci vědy AV ČR uspořádala 21. září 2011 seminář zaměřený na získání a uplatnění rétorických dovedností při popularizaci vědy Jak něčeho dosáhnout slovy.

Fotogalerii naleznete zde.

 

 

Slavnostní předání čestných medailí Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy v roce 2010 

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš předal 19. ledna 2011 čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy v roce 2010 publicistům Mgr. Vladimíru Kunzovi, spoluautorovi pořadu PORT, a Mgr. Vladimíru Kučerovi, spoluautorovi pořadu Historie.cs. Prestižní ocenění, které Rada pro popularizaci vědy AV ČR uděluje od roku 2003, je určeno novinářům a vědcům jako ocenění za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků.

Fotografie z předání cen naleznete zde.

 

 

Pozvánka na představení knihy Otazníky kolem genového inženýrství

Rada pro popularizaci vědy AV ČR a Nakladatelství Academia si vás dovolují pozvat na představení knihy „Otazníky kolem genového inženýrství“. Akce se koná ve středu 15. prosince od 17 hodin v Literární kavárně knihkupectví Academia (Václavské nám. 34, Praha 1).

  

Pozvánka na akademickou kavárnu Zábavná matematika… a truchlivé konce, pokud jí nerozumíme

Rada pro popularizaci vědy AV ČR si vás dovoluje pozvat do Akademické kavárny na téma „ Zábavná matematika … a truchlivé konce, pokud jí nerozumíme“. Akce se koná ve středu 1. prosince 2010 od 17.00 hodin v Literární kavárně knihkupectví Academia (Václavské nám. 34, Praha).

 

Rada pro popularizaci vědy AV ČR si Vás dovoluje pozvat do Akademické kavárny na téma Etnikum, národ, stát

Jak se tvoří národní identita? Jaké jsou cesty k národnímu státu? Mohou se národy rozpustit a zaniknout? Jaká je budoucnost národnostních menšin?

 

Rada pro popularizaci vědy Akademie věd ČR zve na seminář Věda v médiích – jak na to?

Pondělí 7. prosince 2009, 14.00 h budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. patro, 206

Seminář je pro vědecké pracovníky a pro všechny, kdo chtějí mít o popularizaci své práce či ústavu jasněji.

   

Slavnostní předání čestných medailí Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy v roce 2009  

Medaile za rok 2009 byly předány Sylvě Daníčkové, dlouholeté redaktorce Akademického bulletinu, Jindře Jarošové, autorce a moderátorce pořadu Českého rozhlasu Meteor, a Michaelu Londesboroughovi z Ústavu anorganické chemie  AV ČR, který mimo jiné spolupracuje s Českou televizí na pořadu o vědě Port.
 

Dopis Rady pro popularizaci vědy generálnímu řediteli České televize


Jaderná fyzika a kulturní dědictví

Článek dr. Vladimíra Wagnera (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.), člena Rady pro popularizaci AV ČR.

 

 

Popularizační akce a projekty


Média a instituce, které se zabývají vědou a popularizací

Časopisy a nakladatelství:

Internetové portály:

Rozhlas, televize a denní tisk:

Popularizační stránky ústavů Akademie věd, Univerzit a učených společností: