Akademie věd ČR - Pro média

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Academia 

Týden vědy a techniky 2015

Video pro média

Get the Flash Player to see this player.

20 let Akademie věd České republiky

    

videa-ze-sveta-vedy.gif

OAT audiovizualni studio

Foto pro média

Medaile Vojtěcha Náprstka

 

Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka zavedla Akademie věd ČR v roce 2003. Medaili uděluje Akademická rada AV ČR nejen publicistům a vědcům jako ocenění za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků. Toto ocenění je výsledkem iniciativ Vědecké rady AV ČR – zpřístupňovat a vysvětlovat nové vědecké poznatky a vědecké postupy široké veřejnosti.
 

 

Slavnostní předání čestných medailí Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy v roce 2014


Čestné oborové medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy předal ve středu 28. ledna 2015 předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš třem novým laureátům redaktorovi a editorovi časopisu Vesmír Marku Janáčovi, zástupkyni ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, PhDr. Markétě Pravdové, Ph.D., a významné české etnografce a výtvarné teoretičce z Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV PhDr. Jitce Staňkové, DrSc.
  
 
Laureáti čestné medaile Vojtěcha Náprstka:
 

 

2013

 • Ing. Marcel Grün, z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy
 • prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. , z Univerzity Karlovy v Praze
 • Mgr. Janě Olivové, z Českého rozhlasu

 

2012

 • RNDr. Václav Cílek, CSc., z Geologického ústavu AV ČR
 • Mgr. Jan Kolář, Ph.D., z Ústavu experimentální botaniky AV ČR
 • PhDr. Milena Secká, CSc., z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur
 • Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR
 • doc. RNDr. František Weyda z Biologického centra AV ČR

 

2011

 • Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
 • Ing. Dana Sephtonová z British Council
 • PhDr. Veronika Kratochvílová ze Střediska společných činností AV ČR
 

2010

 • Mgr. Vladimír Kučera, redaktor a publicista, spoluautor, moderátor a dramaturg pořadů Historie.cs České televize
 • Mgr. Vladimír Kunz, režisér dokumentárních a populárně vědeckých filmů, pracuje pro společnost HERAFILM
   

2009

 • Sylvě Daníčkové, prom. historičce
 • PhDr. Jindře Jarošové, z Českého rozhlasu, Praha
 • Dr. Michaelu Londesboroughovi z Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 
2008
 • členům redakce přílohy Věda deníku Lidové noviny ve složení: Mgr. Josefu Matyášovi (odpovědnému redaktorovi), Ing. Evě Hníkové, Mgr. Evě Vlčkové, Mgr. Matouši Lázňovskému a Bc. Luďku Vainertovi
 
2007
 • Mgr. Vladimíru Kořenovi z České televize
 • PhDr. Dušanu Třeštíkovi, CSc., z Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

 

2006

 • prof. Ivo Kraus, pracovník Fakulty jaderné a fyzikálně-inženýrské ČVUT Praha, dlouholetý popularizátor fyziky a technických věd, autor několika knih o význačných postavách vědy
 • dr. František Koukolík, primář patologie Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze, popularizátor výzkumu mozku a  chování člověka, autor několika popularizačních knih a mnoha novinových článků

 

2005

 • doc. Zdeněk Kluiber a prof. Ivo Volf, pracovníci Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, propagátoři a popularizátoři fyziky mezi mládeží

  

2004

 • Ivo Budil, redaktor Českého rozhlasu
 • Václav Větvička, ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Praha
 • prof. Miroslav Verner, vedoucí českých archeologických výzkumů v Egyptě

 

2003

 • Šárka Orlíková, bioložka, bývalá šéfredaktorka časopisu Živa
 • doc. Jaroslav Petr, vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., pravidelně přispívá do populárně-vědných časopisů (Vesmír, Osel.cz)
 • Věra Tůmová, redaktorka Českého rozhlasu
 • doc. Jan Žďárek, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Uk v Praze, pracovník Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., spolupracovník České televize a Českého rozhlasu
 • prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc., Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  

 

Další informace:

 

Mgr. Lucie Krzyžanková
tel.: +420 221 403 279, +420 734 261 737
e-mail: krzyzankova@ssc.cas.cz

Sídlo sekretariátu:
Odbor popularizace vědy a marketingu SSČ AV ČR
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 3, 110 00 Praha 1